کتاب ها و مقالات پر بازدید

جدیدترین کتاب ها و مقالات

تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور

مشاهده همه تاليفات ناصر شاهنوشی
نویسندگان مقاله: ناصر شاه نوشی فروشانی، سیاوش دهقانیان قطب ابادی، علی فیروز زارع

نگرش نظامند و ارتباط ارگانیک بین پدیده‌های اجتماعی به‌عنوان یک اصل انکارناپذیر در علوم انسانی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مطالعه حاضر با استفاده از الگویVARبه بررسی ارتباط پایدار توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی در ایران در طی دوره زمانی1378 -1354پرداخته شده است. به منظور برآورد این الگو از دو شاخص اقتصادی و فرهنگی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که توسعه فرهنگی متأثر از توسعه اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت و نیز توسعه فرهنگی با یک وقفه زمانی می­باشد، در حالیکه توسعه اقتصادی علاوه بر آن­که از توسعه اقتصادی در دوره­های گذشته متأثر می­شود تحت تأثیر توسعه بلندمدت فرهنگی نیز قرار دارد.


کلمات کلیدی: توسعه پایدار اقتصادی، توسعه پایدار فرهنگی، بلند مدت، استان خراسان
چاپ در مجله:
شماره مجله:
سال انتشار مجله:
ارایه در کنفرانس: همایش توسعه و فرهنگ
مکان برگزاری کنفرانس: مشهد
سال برگزاری کنفرانس: 1385

دریافت فایل
 

nopic

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

جستجوی کتاب / مقاله

ورود به سایت