کتاب ها و مقالات پر بازدید

جدیدترین کتاب ها و مقالات

بررسی و تحلیل کارآیی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان (مطالعه موردی شهرستان قاینات)

مشاهده همه تاليفات ناصر شاهنوشی
نویسندگان مقاله: سیاوش دهقانیان قطب آبادی، ناصر شاهنوشی فروشانی، یداله آذرین فر

ایران از عمده­ترین تولید کنندگان زرشک است. این محصول به طور گسترده در منطقه جنوب خراسان تولید می­شود. هدف کلی از این مطالعه بررسی کارآیی فنی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان می­باشد. داده­ها و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی و با تکمیل پرسشنامه و همچنین مصاحبه با عمده­فروشان و خرده فروشان زرشک و به صورت مقطعی در بهار سال 1381 جمع آوری شد. به منظور تخمین کارآیی فنی زرشک کاران تابع تولید مرزی تصادفی آنها به کار گرفته شد. حاشیه­های بازاریابی، خرده­فروشی، عمده فروشی و کارایی بازاریابی محاسبه و مسیر بازاریابی نیز مشخص شد. نتایج نشان داد که امکان افزایش کارآیی فنی زرشک­کاران از طریق کاهش فاصله بین زرشک کاران دارای بالاترین کارآیی و دیگر بهره­برداران وجود دارد. حاشیه­های بازاریابی، خرده­فروشی، عمده­فروشی یک کیلوگرم زرشک خشک به ترتیب 4000، 1000 و 3000 ریال به دست آمد. کارآیی بازاریابی زرشک معادل 32 درصد است که نشان می­دهد بازاریابی این محصول از کارآیی کافی برخوردار نمی­باشد.


کلمات کلیدی: زرشک، کارآیی فنی، حاشیه بازاریابی، کارآیی بازاریابی، استان خراسان
چاپ در مجله: علوم کشاورزی و منابع طبیعی
شماره مجله: 4
سال انتشار مجله: 1385
ارایه در کنفرانس:
مکان برگزاری کنفرانس:
سال برگزاری کنفرانس:

دریافت فایل
 

nopic

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

جستجوی کتاب / مقاله

ورود به سایت