کتاب ها و مقالات پر بازدید

جدیدترین کتاب ها و مقالات

بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380

مشاهده همه تاليفات ناصر شاهنوشی
نویسندگان مقاله: ناصر شاهنوشی، سیاوش دهقانیان قطب آبادی، محمد قربانی، امید گیلانپور

در طی سال­های اخیر فروش گندم به دولت یا به عبارت دیگر خرید گندم توسط دولت از کشاورزان رشد چشمگیری داشته است.این افزایش خرید را می­توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. در مطالعه حاضر برای شناخت دیدگاه گندم­کاران خراسان درباره علل افزایش خرید گندم توسط دولت، از داده­های مقطعی سال زراعی 81-1380 استفاده شد. دیدگاه کشاورزان درزمینه افزایش خرید گندم توسط دولت در 5 گروه شامل عوامل طبیعی، عوامل مدیریتی، عوامل سیاست گذاری، عوامل ناشی از شرایط حاکم بر بازار وعوامل ترویجی تقسیم­بندی شد. تجزیه وتحلیل داده های مربوط به این عوامل که با استفاده ازآزمون خی­دو انجام گرفت نشان داد که بارندگی­های به موقع و کافی از مهمترین عوامل افزایش خرید گندم توسط دولت بوده است. از بین عوامل مدیریتی استفاده از کودهای شیمیایی و رعایت تناوب زراعینقش مؤثری در افزایش تولید و به دنبال آن افزایش فروش گندم به دولت داشته است. از بین عوامل سیاستگذاری افزایش قیمت تضمینی خرید گندم و از بین عوامل حاکم بر بازار نیاز مالی کشاورزان مهمترین عوامل تأثیر گذاربر بر افزایش خرید گندم توسط دولت بوده است.


کلمات کلیدی: گندم، خراسان، افزایش خرید گندم
چاپ در مجله: علوم و صنایع کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد
شماره مجله:
سال انتشار مجله: 1384
ارایه در کنفرانس:
مکان برگزاری کنفرانس:
سال برگزاری کنفرانس:

دریافت فایل
 

nopic

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

جستجوی کتاب / مقاله

ورود به سایت