کتاب ها و مقالات پر بازدید

جدیدترین کتاب ها و مقالات

کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان

مشاهده همه تاليفات ناصر شاهنوشی
نویسندگان مقاله: سیاوش دهقانیان قطب آبادی،محمد قربانی، ناصر شاهنوشی فروشانی

چغندرقند یکی از منابع مهم انرژی برای انسان می­باشد. با توجه به محدودیت آب و سطح کشت چغندر قندر در استان خراسان، لازم است مدیریتی مطلوب تر برتولید این محصول حاکم شود. با بهره گیری از رهیافت ناپارامتری تحلیل فراگیرداده­ها، کارایی فنی، تخصیصی و هزینه 195 تولید کننده چغندر قند استان خراسان در سال 1382 محاسبه شده است. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و هزینه چغندر کاران به ترتیب 51/93، 18/21 و 8/84 درصد برآورد شده است. همچنین پتانسیل بالایی برای افزایش تولید چغندر قند در استان از 36 به 46 تن در هکتار وجود دارد و اکثر تولیدکنندگان دارای کارایی فنی کمتر از 61 درصد کارایی تخصیصی کمتر از 21 درصد می­باشند. تدوین نسخه­های ترویجی مطلوب با قدرت تأثیرگذاری بالا و توزیع بذرهای اصلاح شده برای افزایش کارایی به عنوان راهکار، ارائه شده است.


کلمات کلیدی: چغندر قند، کارایی، تحلیل فراگیر داده، استان خراسان
چاپ در مجله: علوم و صنایع کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد
شماره مجله: 2
سال انتشار مجله: 1382/6
ارایه در کنفرانس:
مکان برگزاری کنفرانس:
سال برگزاری کنفرانس:

دریافت فایل
 

nopic

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

جستجوی کتاب / مقاله

ورود به سایت