کتاب ها و مقالات پر بازدید

جدیدترین کتاب ها و مقالات

سنجش پایداری

مشاهده همه تاليفات ناصر شاهنوشی
نویسندگان کتاب: سیمون بل، استفان مورس
مترجمین: ناصر شاهنوشی، سیاوش دهقانیان، یداله آذرین فر

مباحث این کتاب درباره‌ی مفهوم " توسعه‌ی پایدار" است که به عنوان راه‌حلی برای جست و جوی توازن میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی معرفی می‌شود. گفتنی است در فصول آغازین کتاب شاخص‌های پایداری و ادبیات توسعه‌ی پایدار به انضمام اصول و معیارهای سنجش پایداری تشریح می‌شوند. در بخش مبانی کتاب هم روش تعدیل یافته‌ای از تحلیل نظام‌مند پایداری (SSA) بررسی می‌شود و در پایان تجارب به دست‌آمده در زمینه‌ی پایداری محیط زیست همراه با توصیه‌ها و پیشنهاداتی برای حفظ زیست و ... درج گردیده‌است.

عناوین فصول این کتاب عبارتند از:

فصل 1- مرز جدید پایداری،جایگاه ما کجاست؟ شامل: توسعه پایدار چیست؟ اندازه گیری پیشرفت- دیدگاههای گوناگون-گفتگو و عمل

فصل 2 – شاخص های پایداری ، شامل : شاخص های توسعه پایدار-ترکیب شاخص های توسعه پایدار-استفاده از شاخص های توسعه پایدار

فصل 3- تحلیل پایداری نظام مند و مورد انتظار شامل: پیش زمینه شخصی در زمینه کار صحرایی-زمینه ای برای برنامه مدیریت منطقه ساحلی مالت-تشخیص تکنیکی تحلیل پایداری نظام مند-تحلیل پایداری نظام مند و تحلیل پایداری نظام مند و مورد انتظار چه بوده و در چه مواردی با یکدیگر متفاوتند؟-رهیافتهای تحلیل پایداری نظام مند و مورد انتظار و طرح کلی یا جامع

فصل 4- اجرای تحلیل پایداری نظام مند و مورد انتظار: چند تجربه انعکاسی، در این فصل 11 مرحله برای اجرای تحلیل پایداری نظام مند و مورد انتظار توضیح داده شده است

فصل 5- مرزهای جدید عمل، شامل : راههای جدید اندیشیدن در مورد شاخص های پایداری- دیگر ابعاد شاخص های پایداری- کاربرد چرخه یادگیری در توسعه پایدار

فصل 6- پایان یک سفر


زبان: پارسی
تعداد صفحات: 264
انتشارات: دانشگاه فردوسی
تاریخ انتشار: 1387
سنجش پایداری

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی