مقالات کوتاه

بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران

 بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران
مولف/مترجم: دکتر رضا سیدجوادین- مریم سقطچی
موضوع: تجارت الکترونیک
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 170

چکیده: رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. این فناوری روشهای کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیدههایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. کشور ما در عرصه حضور و بهکارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد. قانون تجارت الکترونیک در دی ماه سال 1382 تصویب شد. در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیتهای گستردهای صورت گرفته، لیکن نبود برخی زیر ساختها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیتها شده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف، ویژگیها و الزامات تجارت و بانکداری الکترونیک، ابزارها و کانال های بانکداری الکترونیک معرفی شود و وضعیت هر یک به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب...

کشاورزی در بوته آزمایش برای پیوستن به wto

 ادبیات توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی را در مراحل اولیه توسعه، تامین‌کننده سرمایه و نیروی انسانی برای شکل‌گیری صنعت می‌دانند و به صورت طبیعی بخش صنعت پیوندهای پسین و پیشین با بخش کشاورزی برقرار می‌کند. یعنی کشاورزی در پیوند پیشین با صنعت (Backward Linkage) ماشین‌آلات مورد نیاز را دریافت می‌کند و در پیوند پسین (Forward Linkage) محصولات تولیدی خود را به صورت مواداولیه در اختیار صنایع بسته‌بندی، تبدیل مواد به محصول و ... قرار می‌دهد.

ادامه مطلب...

پیامدها و مشکلات طرح هدفمند کردن یارانه ها و راهکار برون رفت

چکیده: یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی دولت نهم، لایحه‌ی هدفمندسازی یارانه‌هاست که اخیراً مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اکنون مقدمات اجرایی این لایحه‌ در دست بررسی است. در این مقاله به جنبه‌های تقریباً فراموش شده‌ای از اجرای طرح موجود از منظر کیفیت اطلاعات، رفاه اقتصادی خانوار و مشکلات فنی طرح پرداخته شده و بر اساس یافته‌های پیشین نویسنده، پیشنهاد می‌شود تا به جای سیاست‌های بازتوزیع، دولت با اجرای سیاست‌های رشد گرایانه در جهت توسعه‌ی پایدار گام بردارد.

ادامه مطلب...