کتاب ها و مقالات پر بازدید

جدیدترین کتاب ها و مقالات

https://www.shahnoushi.ir/images/com_adsmanager/categories/1cat_t.jpgمقالاتrss


107 نتایج 57 تا 64 از کل 107 نتیجه

مقاله / كتاب نویسندگان مقاله کلمات کلیدی
nopic

بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر بهره&zw...

ناصر شاهنوشی فروشانی، محمد مظهری، حمیده خاکسار آستانه، فاطمه رحمانی
آموزش فنی و حرفه‌ای، بهره‌وری نیروی کار، صنعت، خراسان بزرگ
nopic

مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی) (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

هدف کلی مقاله حاضر، مطالعه چگونگی تأثیر سیاست­های پولی بر نوس...

نرجس خواجه روشنایی، ناصر شاهنوشی فروشانی، یداله آذرین فر، رویا محمدزاده، افشین امجدی
سیاست پولی، ثبات کلان اقتصادی، انتظارات عقلایی، ایران
nopic

تعیین اولویت های مدیریت ریسک خشک سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

با وقوع خشکسالی­های اخیر در شهرستان گنبدکاووس، توجه به اقداما...

علی دریجانی، سمانه شاه حسین دستجردی، ناصر شاهنوشی فروشانی
خشک سالی، ریسک، رتبه بندی، کشاورزی، گلستان
nopic

بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی یکی...

مهدی شعبان زاده، ناصر شاهنوشی فروشانی، محمود دانشور کاخکی، محمد قربانی، مجتبی مجاوریان
اشتغال، اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط، سرمایه گذاری، جورسازی
nopic

مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

دراین مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان و تعیین روابط کوتاه‌مدت، ب...

میترا ژاله رجبی، ناصر شاه نوشی فروشانی، محمود دانشورکاخکی، علی فیروز زارع، سیاوش دهقانیان قطب ابادی، سیدمحمدعلی رضوی
ضایعات نان، الگوی ARDL، مدل شبکه عصبی مصنوعی
nopic

کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد) (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان خانوار و تعیین جهت تأثیر این ...

ناصر شاهنوشی فروشانی، علی فیروز زارع، میترا ژاله رجبی، محمود دانشور کاخکی، سیاوش دهقانیان قطب آبادی
الگوی لاجیت ترتیبی، ضایعات نان، مشهد
nopic

بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦچالش­هایﻓﺮاروی دولت­ها در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖوﻳﻜﻢ، ﺑﺤﺮان­های زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴ...

مریم مقیمی فیض آبادی، ناصر شاهنوشی فروشانی، شهناز دانش، بیت اله اکبری مقدم، محمود دانشور کاخکی،
مالیات سبز، یارانه سوخت، آلودگی هوا، رفاه، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
nopic

بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒ...

حمید طاهرپور کلانتری، ناصر شاهنوشی فروشانی، محمود دانشور کاخکی، محبت محبی
الگوریتم خوشه بندی فازی، تولیدات زراعی و باغی، خراسان رضوی، شبکه عصبی مصنوعی، کارائی فنی

جستجوی کتاب / مقاله

ورود به سایت