کتاب ها و مقالات پر بازدید

جدیدترین کتاب ها و مقالات

https://www.shahnoushi.ir/images/com_adsmanager/categories/1cat_t.jpgمقالاتrss


107 نتایج 73 تا 80 از کل 107 نتیجه

مقاله / كتاب نویسندگان مقاله کلمات کلیدی
nopic

انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

ﻛﺎراﻳﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﺑﺎزار ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و شاخص­های ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌ...

رضا حیدری کمال آبادی، ناصر شاهنوشی فروشانی
انتقال قیمت، الگوی تصحیح خطا، نهادههای وارداتی، طیور، ایران
nopic

بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه­های کوچک و متوسط اقتصادی از اولو...

مهدی شعبان زاده، ناصر شاهنوشی فروشانی، محمود د انشور کاخکی، محمد قربانی، مجتبی مجاوریان
اشتغال، اعتبارات بنگاههای کوچک و متوسط، سرمایه گذاری، روش جورسازی
nopic

اثر اعتبارات بنگاه های زودبازده بر بهره وری عوامل تولید کشاورزی شهرستان بابل (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

امروزه در اکثر کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، جایگاه بنگاهناصر شاهنوشی فروشانی، مهدی شعبان زاده

اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط، بهره وری عوامل تولید کشاورزی ، روش جورسازی، شاخص مالم کوئیست
nopic

بررسی نوسانات قیمت ذرت و چرخه ی قیمتی آن بابه کارگیری الگوی هارمونیک و GARCH (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

ذرت، پس از گندم و برنج، سومین محصول مهم و راهبردی کشاورزی در جهان است. این محصول، اف...

ناصر شاهنوشی فروشانی، بهزاد فکاری سردهائی، مصطفی کجوری گشنیانی
ذرت، بورس کالای کشاورزی ایران، نوسانات قیمت، الگوی هارمونیک، مدل GARCH
nopic

نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP) (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و وجود خطر پذیری (ریسک) قیمتی در این بخش، و راه کارهای ...

بهزاد فکاری سردهائی، ناصر شاهنوشی فروشانی، حسین محمدی، اکبر میرزاپور، آرش دوراندیش
بازار کالای ایران، تعیین قیمت، فرآیند تحلیل شبکه .(ANP)
nopic

بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

ذرت به علت موارد مصرف زیاد، کیفیت و ارزش غذایی بالا در سطح وسیعی از جهان و نیز ایران...

بهزاد فکاری سردهائی، ناصر شاهنوشی فروشانی، حسین محمدی، اکبر میرزاپور، ارش دوراندیش
تابع واکنش به ضربه، نرخ ارز، VAR،GARCH
nopic

بررسی عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

در این پژوهش با مروری بر مباحث حمایت از بخش کشاورزی در جهان و ایران به شناسایی عوامل...

حسین محمدی، ناصر شاهنوشی فروشانی، زهرا رضایی
حمایت، بخش کشاورزی، ضریب حمایت اسمی تولید کننده، مزیت نسبی، رابطه مبادله
nopic

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی برای حفاظت از منابع اب کشاورزی(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

جایگاه زنان در توسعه پایدار و نقش آنان در عرصه­های مختلف اجتم...

ناصر شاهنوشی فروشانی، محمد مظهری، حمیده خاکسار آستانه، مریم رسول زاده
منابع آب کشاورزی- مصرف - زنان روستایی- مدل لوجیت- استان خراسان رضوی

جستجوی کتاب / مقاله

ورود به سایت