کتاب ها و مقالات پر بازدید

جدیدترین کتاب ها و مقالات

برآورد تابع سرانه ضایعات نان به منظور اصلاح الگوی فعلی مصرف نان مطالعه موردی شهر مشهد

مشاهده همه تاليفات ناصر شاهنوشی
نویسندگان مقاله: میترا ژاله رجبی، علی فیروز زارع، ناصر شاهنوشی فروشانی

در این مطالعه، عوامل موثر بر ضایعات نان مصرف کنندگان در چارچوب برآورد تابع سرانه ضایعات مصرف تجزیه و تحلیل تمایزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 352 خانوار مشهد در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از برآورد تابع ضایعات سرانه نان، درآمد، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، زمان معطلی در نانوایی، نرخ متوسط مصرف نان، ارزان تلقی نمودن قیمت نان از سوی خانوار، تحصیلات سرپرست خانوار، تحصیلات سایر افراد خانوار و روی دست حمل نمودن نان خریداری شده با ضایعات مصرف نان رابطه مستقیم و معنی دار داشته و سایر متغیرهای وارد شده در الگو با سرانه ضایعات رابطه معکوس دارند. در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه پیشنهاداتی کاربردی و اجرایی در راستای کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.


کلمات کلیدی: ضایعات نانوایی، مشهد، تابع کاپ داگلاس
چاپ در مجله:
شماره مجله:
سال انتشار مجله:
ارایه در کنفرانس: هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مکان برگزاری کنفرانس: شیراز
سال برگزاری کنفرانس: 1391

دریافت فایل
 

nopic

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

جستجوی کتاب / مقاله

ورود به سایت