امتحان اقتصاد کلان دوره کارشناسی ارشد ورودی 90

به نام خدا

امتحان اول اقتصاد کلان دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 90

 مدت امتحان  یک ونیم ساعت

 لطفا به سوالات به طور مستدل پاسخ دهید

1390/12/1

1- چه اهدافی در چارچوب اقتصاد کلان باید توسط دولت دنبال شود

2- چه روشهای برای محاسبه تولید ناخالص ملی وجود دارد و نحوه محاسبه هر کدام چگونه است. نواقصی که در محاسبه تولید ناحاص ملی  وجود دارد  چه هستند

3-  تفاوت  سرمایه گذاری برنامه ریزی شده و تحقق یافته در چیست و تفاوت مالیات تناسبی و مالیات با نرخ ثابت کدام است

4-  تناقض خست  چه زمانی محقق می شود . زمانی که سرمایه گذاری تابع درامد ملی است و با فرض اینکه  مالیات هم مالیات مستقل باشد و هم تابع درامد ملی ضریب بودجه متوازن  را بدست اورید

5-  تابع IS  را بدست اورید و  منحنی ان را استخراج کنید

6- چرا رابطه بین نرخ بهره و تقاضای  نقدینگی پول منفی است . منحنیLMرا به طریق ریاضی  و نموداری دست اورید

7- تابع تقاضای کل را به صورت نموداری  استخراج کنید و مشخص کنید چه زمانی  شیب تابع تقاضای کل تغییر می کند و چه زمانی این تابع منتقل می شود

موفق باشید

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی