امتحان چهارم درس کلان پیشرفته دانشجویان دوره دکتری اقتصاد کشاورزی ورودی 91

به نام خدا

امتحان چهارم درس کلان پیشرفته دانشجویان دوره دکتری اقتصاد کشاورزی ورودی 91

1392/11/30

مدت امتحان 2 ساعت

توجه :لطفا به طور مستدل و در چارچوب مبانی نظری به سوالات پاسخ دهید

 

1-  الف : در الگوی سولو نحوه تاثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی را تبین نمایید ب: در پاره ای از مطالعات انجام شده تاثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها زیاد نمی باشد شما با نتایج این مطالعات موافقید اگر موافقید علت ان را در چه می دانید و اگر مخالف هستید دلیل ان را چه می دانید و برای ارزیابی درست از تاثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی چه تغییراتی یا بهبودی باید در مدل سولو داده شود ج: اگر دانش فنی را بخواهیم به عنوان یک متغیر درون زا در مدل سولو وارد سازیم چه تغییراتی در این مدل باید داه شود . به نظر شما در ایران بهتر است دانش فنی به عنوان یک متغیر برون زا یا یک متغیر درون زا در مدل سولو وارد شود

2-  الف چرا زمانی که پس انداز را در مدل سولو  به عنوان یک متغیر درون زا در نظر می گیریم  در مدل سولو تغییرات گسترده ای ایجاد می شود . این تغییرات را به طور مشخص تبین نمایید ب: درچارچوب  الگوی رشد سولو الگوی دیاموند چه مزیتی بر الگوی رمزی –کاس –کوپمنز دارد این مزایا را به طور مشخص تبین نمایید ب : کاهش نرخ بهره چگونه می تواند بر سرعت همگرایی در فرایند پویایی اقتصاد تسریع نماید . به نظر شما اگر در ایران نرخ بهره کاهش یابد می تواند منجر  افزایش سرعت همگرایی شود . به نظر شما تغییر در محارج دولت ایا به سرعت تعدیل کمک می نماید

 

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی