راهنمایی و مشاوره پایان نامه

# عنوان پایان نامه مسئولیت دانشگاه نام دانشجو سال
21 بررسی اثر بخشی اعتبارات بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان بابل استاد راهنما دانشگاه فردوسی مهدی شعبانزاده 1390
22 طراحی الگوی جدید بازاریابی زعفران با تاکید بر نقش بسته بندی، نشان تجاری (برند) و تجارت الکترونیک در ایجاد ارزش افزوده آن استاد مشاور دانشگاه فردوسی کاظم فرحمند 1390
23 بررسی عوامل موثر بر تابع تقاضای صادرات پسته ایران با تکید بر سلامت غذایی استاد راهنما دانشگاه فردوسی نیلوفر اشک تراب 1390
24 بررسی اثرات زیست محیطی سیاست قیمت گذاری نهاده های کشاورزی (مطالعه موردی : شهرستان چناران) استاد راهنما دانشگاه فردوسی زهرا مه پیکر 1391
25 مدیریت بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل برنامه ریزی دینو و نادقیق در شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی دشت کوار در استان فارس) استاد مشاور دانشگاه فردوسی عفت قربانیان 1391
26 بررسی عوامل موثر بر تولید صنایع غذایی و آشامیدنی استان خراسان رضوی استاد راهنما دانشگاه فردوسی سارا یزدانبخش 1390