طرح هاي تحقيقاتي

فیلتر
عنوان
تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد
ساماندهی و تشکیل بازار آب در خراسان رضوی
ارتقاء بازاریابی و صادرات زعفران
طرح های تحقیقاتی
بررسی علل و تعیین میزان ضایعات نان در سطح شهر مشهد مقدس
بررسي اقتصادي توليدات کشاورزي و تعيين الگوهاي بهينه توليد در استان خراسان
بررسی عوامل موثر بر ضایعات انواع نان در شهر مشهد
تعيين کارايي استفاده از عوامل توليد در منطقه تربت حيدريه
پيامدهاي بازگشت مهاجران افغاني بر بخش کشاورزي استان خراسان
علل افزايش فروش گندم در سال 1381
بررسي کارايي توليد چغندرقند در استان خراسان
بررسي آثار خشکسالي در طي دهه گذشته اقتصاد ايران
بررسي ظرفيت صادرات محصولات کشاورزي استان خراسان با تاکيد بر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
بررسي اقتصادي توليدات کشاورزي منطقه جوين استان خراسان
بررسي مزيت نسبي محصولات مهم زراعي استان خراسان
بررسي اقتصادي توليدات کشاورزي بخش سرايان استان خراسان جنوبي
بررسي پايداري مشاغل و مجتمع صنفي صنعتي قدس
نحوه تنظيم سياست هاي مناسب کشاورزي (در زير بخش دام و شيلات)
تعيين سطح توسعه يافتگي نواحي شهر مشهد
بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در مشاغل پايدار و مولد استان خراسان رضوي
برآورد ظرفيت هاي بالقوه درآمدهاي استاني و راهکارهاي افزايش آن
بررسي نقش زنان روستايي در مديريت منابع آب و ارايه راهكارهاي عملي جهت آموزش آن ها در مصرف بهينه آب در استان خراسان رضوي
بررسي اقتصادي كاهش ضايعات گندم (آرد و نان) از توليد تا مصرف با تاكيد بر آرد و نان
تهيه استانداردهاي تعيين خسارت بيمه محصولات كشاورزي
بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در خراسان رضوی
بررسی و شناسایی راهکارهای اخذ عوارض سبز و آلایندگی جهت بهبود شاخص های زیست محیطی و رفاهی شهر مشهد
تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سامانه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد
بررسي اثربخشي تسهيلات زودبازده در زمينه فرش دستبافبررسي اثربخشي تسهيلات زودبازده در زمينه فرش دستباف
بررسی عوامل موثر بر ضایعات انواع نان در شهر مشهد
مطالعه تطبیقی سیاست های حمایتی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب
ارزیابی درونی فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
جهت دهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب و کار در کشور و استان های خراسان
اتخاذ استراتژی های مناسب توسط مدیریت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
بررسی پارامترهای اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر نوسانات قیمت گندم، آرد و نان در سطح کشور