تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سامانه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد

تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سامانه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد

سمت در طرح: مجري
سال اتمام: 1389

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی