طرح های تحقیقاتی

رديف عنوان طرح تحقيقاتي سمت در طرح سال اتمام
1 تعيين ترکيب بهينه توليدات زراعي و دامي در مزرعه دانشکده کشاورزي همکار اصلي 1373
2 بررسي اقتصادي توليدات کشاورزي و تعيين الگوهاي بهينه توليد در استان خراسان همکاراصلي 1374
3 بررسي علل تخريب مرتع از ديدگاه اکولوژي، اقتصادي و اجتماعي همکار اصلي 1376
4 تعيين کارايي استفاده از عوامل توليد در منطقه تربت حيدريه همکار اصلي 1376
5 پيامدهاي بازگشت مهاجران افغاني بر بخش کشاورزي استان خراسان مجري 1377
6 علل افزايش فروش گندم در سال 1381 مجري 1382
7 بررسي کارايي توليد چغندرقند در استان خراسان همکار 1382
8 بررسي آثار خشکسالي در طي دهه گذشته اقتصاد ايران همکار 1383
9 بررسي ظرفيت صادرات محصولات کشاورزي استان خراسان با تأکيد بر عضويت ايران در سازمان تجارت‌جهاني مجري 1384
10 بررسي اقتصادي توليدات کشاورزي منطقه جوين استان خراسان مسئول طرح 1384
11 بررسي مزيت نسبي محصولات مهم زراعي استان خراسان مجري 1384
12 بررسي اقتصادي توليدات کشاورزي بخش سرايان استان خراسان جنوبي همکار 1385
13 بررسي پايداري مشاغل و مجتمع صنفي صنعتي قدس مجري 1385
14 نحوه تنظيم سياست‌هاي مناسب کشاورزي(در زير بخش دام و شيلات) مجري 1386
15 تعيين سطح توسعه‌يافتگي نواحي شهر مشهد مجري 1386
16 بررسي نقش آموزش‌هاي فني حرفه‌اي در مشاغل پايدار و مولد استان خراسان رضوي مجري 1386
17 برآورد ظرفيت‌هاي بالقوه درآمدهاي استاني و راهکارهاي افزايش آن مجري 1386
18 بررسي نقش زنان روستایي در مديريت منابع آب و ارائه راهكارهاي عملي جهت آموزش آنها در مصرف بهينه آب در استان خراسان رضوي  مجري 1388
19 بررسي اقتصادي كاهش ضايعات گندم (آرد ونان ) از توليد تا مصرف با تأكيد بر آرد ونان مجري 1388
20 تهيه استانداردهاي تعيين خسارت بيمه محصولات كشاورزي مجري 1388
21 بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت بیمه‌گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در خراسان رضوی مجری 1388
22 بررسی و شناسایی راهکارهای اخذ عوارض سبز و آلایندگی جهت بهبود شاخص های زیست‌محیطی و رفاهی شهر مشهد مجری 1389
23 تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سامانه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد مجری 1389
24 بررسي اثربخشي تسهيلات زودبازده در زمينه فرش دستباف مجری 1390
25 تدوین سند آمایش استان خراسان رضوی همکار 1390
26 بررسی عوامل موثر برضایعات انواع نان در شهر مشهد مجری 1390
27 تدوین سند اشتغال استان خراسان رضوی مسئول تلفیق سند 1391
28 مطالعه تطبیقی سیاست‌های حمایتی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب مجری 1391
29 جهت‌دهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب و کار در کشور و استان‌های خراسان مجری 1391
30 ارزیابی درونی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مجری 1391
31 اتخاذ استراتژی‌های   مناسب توسط مدیریت سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجری 1391
32 بررسی پارامترهای اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر نوسانات قیمت گندم، آرد و نان در سطح کشور مجری 1391
33 تعيين چشم‌انداز بكارگيري و ارزيابي كاركنان و پذيرش دانشجويان مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه مجری 1391
34 تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور چین و عوامل موثر بر آن مجری 1391
35 بررسي راهكارهاي ايجاد رونق اقتصادي در سطح منطقه 12 با محوريت جذب سرمايه مجری 1392
36 بررسی مکانیزم‌های ایجاد توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در احداث پارک‌ها و فضای سبز شهر مشهد مجری 1392
37 شناسایی زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهت تأمین مالی منطقه یک شهرداری مشهد مجری 1392
38 طرح بررسي اثربخشي طرح‌هاي آب و خاك در استان خراسان رضوی مجری 1392
39 بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه گندم، آرد و نان مجری 1393
40 سامان‌دهی و تشکیل بازار آب در خراسان رضوی مجری 1393
41 تدوین سند سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های کشور مدیر علمی طرح 1393
42 اثربخشی فعالیت‌های آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر افزایش تولید و بهره‌وری در بخش زراعت و باغبانی مجری 1394
43 تدوین سند توسعه صنعتی استان خراسان رضوی مجری 1394
44 تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور هند و عوامل موثر بر آن مجری 1394
45 امکان‌سنجی پیاده‌سازی و اجرای الگوی تأمین مالی جمعی در پروژه‌های شهرداری مشهد مجری 1395
46 اقتصاد آب از منظر مصارف انرژی مجری 1395
47 سنجش توسعه‌یافتگی مناطق و نواحی شهر مشهد و نقش عوامل موثر بر تغییرات ارزش‌افزوده ابنیه شهر مجری 1396
48 طراحی نظام تأمین مالی فعالیت‌های بخش کشاورزی مجری 1396
49 تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستائی کشور مکزیک و عوامل موثر بر آن مجری 1396
50 راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای فضاهای عمومی (کاربری‌های غیرانتفاعی) مجری 1396
51 امکان‌سنجی جایگزینی کشت سنتی با کشت گلخانه‌ای در محصولات کشاورزی و مقایسه صرفه‌جویی در نهاده‌های تولیدی با تأکید بر نهاده آب مجری 1396
سمت در طرح: مسئول طرح

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی