طرح های تحقیقاتی

فیلتر
عنوان
تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد
ساماندهی و تشکیل بازار آب در خراسان رضوی
ارتقاء بازاریابی و صادرات زعفران
طرح های تحقیقاتی
بررسی علل و تعیین میزان ضایعات نان در سطح شهر مشهد مقدس
بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی و تعیین الگوهای بهینه تولید در استان خراسان
بررسی عوامل موثر بر ضایعات انواع نان در شهر مشهد
تعیین کارایی استفاده از عوامل تولید در منطقه تربت حیدریه
پیامدهای بازگشت مهاجران افغانی بر بخش کشاورزی استان خراسان
علل افزایش فروش گندم در سال 1381
بررسی کارایی تولید چغندرقند در استان خراسان
بررسی آثار خشکسالی در طی دهه گذشته اقتصاد ایران
بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی منطقه جوین استان خراسان
بررسی مزیت نسبی محصولات مهم زراعی استان خراسان
بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی بخش سرایان استان خراسان جنوبی
بررسی پایداری مشاغل و مجتمع صنفی صنعتی قدس
نحوه تنظیم سیاست های مناسب کشاورزی (در زیر بخش دام و شیلات)
تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد
بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در مشاغل پایدار و مولد استان خراسان رضوی
برآورد ظرفیت های بالقوه درآمدهای استانی و راهکارهای افزایش آن
بررسی نقش زنان روستایی در مدیریت منابع آب و ارایه راهکارهای عملی جهت آموزش آن ها در مصرف بهینه آب در استان خراسان رضوی
بررسی اقتصادی کاهش ضایعات گندم (آرد و نان) از تولید تا مصرف با تاکید بر آرد و نان
تهیه استانداردهای تعیین خسارت بیمه محصولات کشاورزی
بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در خراسان رضوی
بررسی و شناسایی راهکارهای اخذ عوارض سبز و آلایندگی جهت بهبود شاخص های زیست محیطی و رفاهی شهر مشهد
تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سامانه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد
بررسی اثربخشی تسهیلات زودبازده در زمینه فرش دستبافبررسی اثربخشی تسهیلات زودبازده در زمینه فرش دستباف
بررسی عوامل موثر بر ضایعات انواع نان در شهر مشهد
مطالعه تطبیقی سیاست های حمایتی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب
ارزیابی درونی فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
جهت دهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب و کار در کشور و استان های خراسان
اتخاذ استراتژی های مناسب توسط مدیریت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
بررسی پارامترهای اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر نوسانات قیمت گندم، آرد و نان در سطح کشور