بررسی پارامترهای اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر نوسانات قیمت گندم، آرد و نان در سطح کشور

بررسی پارامترهای اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر نوسانات قیمت گندم، آرد و نان در سطح کشور

سمت در طرح: مجری
سال اتمام: در حال اجرا

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی