طرح های تحقیقاتی

ردیف عنوان طرح تحقیقاتی سمت در طرح سال اتمام
1 تعیین ترکیب بهینه تولیدات زراعی و دامی در مزرعه دانشکده کشاورزی همکار اصلی 1373
2 بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی و تعیین الگوهای بهینه تولید در استان خراسان همکاراصلی 1374
3 بررسی علل تخریب مرتع از دیدگاه اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی همکار اصلی 1376
4 تعیین کارایی استفاده از عوامل تولید در منطقه تربت حیدریه همکار اصلی 1376
5 پیامدهای بازگشت مهاجران افغانی بر بخش کشاورزی استان خراسان مجری 1377
6 علل افزایش فروش گندم در سال 1381 مجری 1382
7 بررسی کارایی تولید چغندرقند در استان خراسان همکار 1382
8 بررسی آثار خشکسالی در طی دهه گذشته اقتصاد ایران همکار 1383
9 بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان با تأکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت‌جهانی مجری 1384
10 بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی منطقه جوین استان خراسان مسئول طرح 1384
11 بررسی مزیت نسبی محصولات مهم زراعی استان خراسان مجری 1384
12 بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی بخش سرایان استان خراسان جنوبی همکار 1385
13 بررسی پایداری مشاغل و مجتمع صنفی صنعتی قدس مجری 1385
14 نحوه تنظیم سیاست‌های مناسب کشاورزی(در زیر بخش دام و شیلات) مجری 1386
15 تعیین سطح توسعه‌یافتگی نواحی شهر مشهد مجری 1386
16 بررسی نقش آموزش‌های فنی حرفه‌ای در مشاغل پایدار و مولد استان خراسان رضوی مجری 1386
17 برآورد ظرفیت‌های بالقوه درآمدهای استانی و راهکارهای افزایش آن مجری 1386
18 بررسی نقش زنان روستایی در مدیریت منابع آب و ارائه راهکارهای عملی جهت آموزش آنها در مصرف بهینه آب در استان خراسان رضوی  مجری 1388
19 بررسی اقتصادی کاهش ضایعات گندم (آرد ونان ) از تولید تا مصرف با تأکید بر آرد ونان مجری 1388
20 تهیه استانداردهای تعیین خسارت بیمه محصولات کشاورزی مجری 1388
21 بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت بیمه‌گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در خراسان رضوی مجری 1388
22 بررسی و شناسایی راهکارهای اخذ عوارض سبز و آلایندگی جهت بهبود شاخص های زیست‌محیطی و رفاهی شهر مشهد مجری 1389
23 تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سامانه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد مجری 1389
24 بررسی اثربخشی تسهیلات زودبازده در زمینه فرش دستباف مجری 1390
25 تدوین سند آمایش استان خراسان رضوی همکار 1390
26 بررسی عوامل موثر برضایعات انواع نان در شهر مشهد مجری 1390
27 تدوین سند اشتغال استان خراسان رضوی مسئول تلفیق سند 1391
28 مطالعه تطبیقی سیاست‌های حمایتی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب مجری 1391
29 جهت‌دهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب و کار در کشور و استان‌های خراسان مجری 1391
30 ارزیابی درونی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مجری 1391
31 اتخاذ استراتژی‌های   مناسب توسط مدیریت سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجری 1391
32 بررسی پارامترهای اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر نوسانات قیمت گندم، آرد و نان در سطح کشور مجری 1391
33 تعیین چشم‌انداز بکارگیری و ارزیابی کارکنان و پذیرش دانشجویان مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه مجری 1391
34 تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور چین و عوامل موثر بر آن مجری 1391
35 بررسی راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی در سطح منطقه 12 با محوریت جذب سرمایه مجری 1392
36 بررسی مکانیزم‌های ایجاد توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در احداث پارک‌ها و فضای سبز شهر مشهد مجری 1392
37 شناسایی زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهت تأمین مالی منطقه یک شهرداری مشهد مجری 1392
38 طرح بررسی اثربخشی طرح‌های آب و خاک در استان خراسان رضوی مجری 1392
39 بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه گندم، آرد و نان مجری 1393
40 سامان‌دهی و تشکیل بازار آب در خراسان رضوی مجری 1393
41 تدوین سند سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های کشور مدیر علمی طرح 1393
42 اثربخشی فعالیت‌های آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر افزایش تولید و بهره‌وری در بخش زراعت و باغبانی مجری 1394
43 تدوین سند توسعه صنعتی استان خراسان رضوی مجری 1394
44 تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور هند و عوامل موثر بر آن مجری 1394
45 امکان‌سنجی پیاده‌سازی و اجرای الگوی تأمین مالی جمعی در پروژه‌های شهرداری مشهد مجری 1395
46 اقتصاد آب از منظر مصارف انرژی مجری 1395
47 سنجش توسعه‌یافتگی مناطق و نواحی شهر مشهد و نقش عوامل موثر بر تغییرات ارزش‌افزوده ابنیه شهر مجری 1396
48 طراحی نظام تأمین مالی فعالیت‌های بخش کشاورزی مجری 1396
49 تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستائی کشور مکزیک و عوامل موثر بر آن مجری 1396
50 راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای فضاهای عمومی (کاربری‌های غیرانتفاعی) مجری 1396
51 امکان‌سنجی جایگزینی کشت سنتی با کشت گلخانه‌ای در محصولات کشاورزی و مقایسه صرفه‌جویی در نهاده‌های تولیدی با تأکید بر نهاده آب مجری 1396
سمت در طرح: مسئول طرح

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی