لیست مجلات خارجی

- در این فایل اکسل، در شیت اول کلیه مقالات ISI با IF است.
- در شیت دوم مجلات کشاورزی
- در شیت سوم مجلات اقتصادی
مجلات به ترتیب کاهش ایمپکت فاکتور تدوین شده است.

دانلود فایل

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی