تغییرات اقلیم، امنیت غذایی و ظرفیت زیستی

سخنرانی در نشست تخصصی "تغییر اقلیم و امنیت غذایی" در دومین سمینار تخصصی مدیریت پایای آب

سه شنبه 14 آبان ماه 1398

دانشگاه فردوسی مشهد

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی