اتهامی نادرست

یکی از موارد دردناکی که در طی سال های گذشته در کشور ایران تشدید شده، اگرچه سابقه دیرینه در فرهنگ ما دارد، اتهام زدن به هم دیگر بدون داشتن استنادات کافی است.

اخیرا با گسترش ویروس کرونا برخی از اقلام مصرفی حوزه بهداشت و درمان از قبیل ماسک و موارد ضد عفونی کمیاب شده است و در فضای مجازی و سایر رسانه ها انگشت اتهام به سمت مشتی از خدا بی خبر و بی انصاف برده می شود که با احتکار این قبیل اقلام موجب کمبود و گرانی آن شده اند. این سخنی است به غایت اشتباه و اتهامی است بی پایه.

این وضعیت یک اصل اقتصادی است و کاملا طبیعی می باشد. مدتی قبل، عرضه این اقلام کفاف تقاضای موجود در بازار را می داده است و بازار این اقلام در تعادل بوده و اگر افزایش قیمتی هم داشته اند ناشی از شرایط تورمی کشور بوده است. در حالی که عرضه پاسخ گوی تقاضا بوده به یکباره تقاضا، افزایش غیر قابل انتظاری داشته است. طبیعتا باید قیمت آن ها افزایش می یافت. این یک اصل اقتصادی است که در تمام جهان مصداق دارد و مخصوص جامعه ایرانی نیست. احتکار، زایده کمبود عرضه است و نه عامل کمبود آن. از کسانی که با الفبای اقتصاد آشنا هستند، انتظار می رود در تبیین درست مفاهیم اقتصادی تلاش بیشتر نمایند تا از میزان چنگ به صورت هم دیگر زدن در جامعه امروزی ما کاسته شود.

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی