مهربانی با بخش کشاورزی

آمار رشد حدود 8 درصدی بخش کشاورزی در سه ماهه سوم سال 98 بیانگر آن است که علیرغم ناروایی ها و زخم های آشکار و نهانی که به بخش کشاورزی وارد می شود، این بخش همچنان نقش ارزشمند خود را تا حد امکان به خوبی به انجام می رساند و بهره وری عوامل تولید در این بخش از سایر بخش های اقتصادی کشور به مراتب بیشتر است. باید امیدوار بود با این آمار، کسانی که بخش کشاورزی ایران را به ناکارآمدی و اتلاف منابع متهم می کنند، کمی با دانش و درک بهتر در مورد بخش کشاورزی ایران اظهار نظر کنند.

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی