بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان

مشاهده همه تاليفات ناصر شاهنوشی
نويسندگان مقاله: ناصر شاهنوشی فروشانی، سیاوش دهقانیان قطب آبادی، محمد قربانی، امید گیلانپور، محسن دانش مسگران

گندم به دلیل داشتن مواد مغذی زیاد، در تأمین امنیت غذائی جامعه نقشی مهم ایفا می­کند. در طی سال­های گذشته نیز همواره بیشترین سطح زیر کشت محصولات زراعی را به خود اختصاص داده است. شرایط مذکور باعث شده تا گندم به عنوان محصولی راهبردی، در سیاست­گذاری بخش کشاورزی از جایگاه ویژه­ای برخوردار شود. در این مقاله عوامل مؤثر بر عرضه این محصول  با استفاده از اطلاعات سری زمانی  دوره 81-1362 و در قالب الگوی نرلاو مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور  عرضه گندم تابعی از قیمت گندم و قیمت گندم و جو با یک وقفه زمانی، میزان بارندگی ،سطح زیر کشت گندم، عرضه گندم با یک وقفه زمانی و روند زمانی در نظر گرفته شد. محاسبه کشش­های مربوط به این متغیر ها نشان داد که هرچند نقش عوامل قیمتی در عرضه گندم را نمی توان نادیده گرفت، اما عرضه گندم با یک وقفه زمانی و میزان بارندگی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عرضه محصول گندم است؛ بنابراین سیاست­های قیمت­گذاری به تنهائی برای افزایش عرضه گندم کافی نخواهد بود.


كلمات كليدي: سیاست قیمت گذاری، عوامل غیر قیمتی، عرضه گندم، الگوی نرلاو
چاپ در مجله: اقتصاد کشاورزی و توسعه
شماره مجله: 47
سال انتشار مجله: 1383
ارايه در کنفرانس:
مكان برگزاري کنفرانس:
سال برگزاری کنفرانس:

دریافت فایل
 

nopic

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی