سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی

1) لیسانس

اقتصاد نظری دانشگاه اصفهان 1367

2) فوق لیسانس

اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز 1371

عنوان پایان نامه فوق لیسانس:

بررسی اقتصادی سرمایه گذاری در بهره برداری کشاورزی استان فارس با تأکید بر ماشین آلات

3) دکتری

اقتصاد کشاورزی (گرایش سیاست و توسعه) دانشگاه تهران 1382

عنوان پایان نامه دکتری:

آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی و اقتصاد ایران : برآوردی در چارچوب الگوی کلان اقتصاد سنجی

فرصت مطالعاتی:

  • 1382 انگلستان به مدت 5 ماه
  • 1387 آمریکا به مدت 9 ماه
  • 1397 آمریکا به مدت یک سال

مطالب مرتبط