طرح های تحقیقاتی

طرح های تحقیقاتی

ردیفعنوان طرح تحقیقاتیسمت در طرحسال اتمام
1

تعیین ترکیب بهینه تولیدات زراعی و دامی در مزرعه دانشکده کشاورزی

همکار اصلی 1373
2

بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی و تعیین الگوهای بهینه تولید در استان خراسان

همکار اصلی 1374
3

بررسی علل تخریب مرتع از دیدگاه اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی

همکار اصلی 1376
4

تعیین کارایی استفاده از عوامل تولید در منطقه تربت حیدریه

همکار اصلی 1376
5

پیامدهای بازگشت مهاجران افغانی بر بخش کشاورزی استان خراسان

مجری 1377
6

علل افزایش فروش گندم در سال 1381

مجری 1382
7

بررسی کارایی تولید چغندرقند در استان خراسان

همکار 1382
8

بررسی آثار خشکسالی در طی دهه گذشته اقتصاد ایران

همکار 1383
9

بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان با تأکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت‌جهانی

مجری 1384
10

بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی منطقه جوین استان خراسان

مسئول طرح 1384
11

بررسی مزیت نسبی محصولات مهم زراعی استان خراسان

مجری 1384
12

بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی بخش سرایان استان خراسان جنوبی

همکار 1385
13

بررسی پایداری مشاغل و مجتمع صنفی صنعتی قدس

مجری 1385
14

نحوه تنظیم سیاست‌های مناسب کشاورزی (در زیر بخش دام و شیلات)

مجری 1386
15

تعیین سطح توسعه‌یافتگی نواحی شهر مشهد

مجری 1386
16

بررسی نقش آموزش‌های فنی حرفه‌ای در مشاغل پایدار و مولد استان خراسان رضوی

مجری 1386
17

برآورد ظرفیت‌های بالقوه درآمدهای استانی و راهکارهای افزایش آن

مجری 1386
18

بررسی نقش زنان روستایی در مدیریت منابع آب و ارائه راهکارهای عملی جهت آموزش آن ها در مصرف بهینه آب در استان خراسان رضوی

مجری 1388
19

بررسی اقتصادی کاهش ضایعات گندم (آرد ونان) از تولید تا مصرف با تأکید بر آرد و نان

مجری 1388
20

تهیه استانداردهای تعیین خسارت بیمه محصولات کشاورزی

مجری 1388
21

بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت بیمه‌گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در خراسان رضوی

مجری 1388
22

بررسی و شناسایی راهکارهای اخذ عوارض سبز و آلایندگی جهت بهبود شاخص های زیست‌محیطی و رفاهی شهر مشهد

مجری 1389
23

تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سامانه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد

مجری 1389
24

بررسی اثربخشی تسهیلات زودبازده در زمینه فرش دستباف

مجری 1390
25

تدوین سند آمایش استان خراسان رضوی

همکار 1390
26

بررسی عوامل موثر برضایعات انواع نان در شهر مشهد

مجری 1390
27

تدوین سند اشتغال استان خراسان رضوی

مسئول تلفیق سند 1391
28

مطالعه تطبیقی سیاست‌های حمایتی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب

مجری 1391
29

جهت‌دهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب و کار در کشور و استان‌های خراسان

مجری 1391
30

ارزیابی درونی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

مجری 1391
31

اتخاذ استراتژی‌های مناسب توسط مدیریت سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

مجری 1391
32

بررسی پارامترهای اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر نوسانات قیمت گندم، آرد و نان در سطح کشور

مجری 1391
33

تعیین چشم‌انداز بکارگیری و ارزیابی کارکنان و پذیرش دانشجویان مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه

مجری 1391
34

تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور چین و عوامل موثر بر آن

مجری 1391
35

بررسی راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی در سطح منطقه 12 با محوریت جذب سرمایه

مجری 1392
36

بررسی مکانیزم‌های ایجاد توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در احداث پارک‌ها و فضای سبز شهر مشهد

مجری 1392
37

شناسایی زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهت تأمین مالی منطقه یک شهرداری مشهد

مجری 1392
38

طرح بررسی اثربخشی طرح‌های آب و خاک در استان خراسان رضوی

مجری 1392
39

بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه گندم، آرد و نان

مجری 1393
40

سامان‌دهی و تشکیل بازار آب در خراسان رضوی

مجری 1393
41

تدوین سند سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های کشور

مدیر علمی طرح 1393
42

اثربخشی فعالیت‌های آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر افزایش تولید و بهره‌وری در بخش زراعت و باغبانی

مجری 1394
43

تدوین سند توسعه صنعتی استان خراسان رضوی

مجری 1394
44

تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور هند و عوامل موثر بر آن

مجری 1394
45

امکان‌سنجی پیاده‌سازی و اجرای الگوی تأمین مالی جمعی در پروژه‌های شهرداری مشهد

مجری 1395
46

اقتصاد آب از منظر مصارف انرژی

مجری 1395
47

سنجش توسعه‌یافتگی مناطق و نواحی شهر مشهد و نقش عوامل موثر بر تغییرات ارزش‌افزوده ابنیه شهر

مجری 1396
48

طراحی نظام تأمین مالی فعالیت‌های بخش کشاورزی

مجری 1396
49

تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستائی کشور مکزیک و عوامل موثر بر آن

مجری 1396
50

راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای فضاهای عمومی (کاربری‌های غیرانتفاعی)

مجری 1396
51

امکان‌سنجی جایگزینی کشت سنتی با کشت گلخانه‌ای در محصولات کشاورزی و مقایسه صرفه‌جویی در نهاده‌های تولیدی با تأکید بر نهاده آب

مجری 1396

مطالب مرتبط