همایش ها

همایش ها

ردیفعنوان همایششهرنوع همایش
1 همایش پایداری کمی و کیفی منابع آب کشور تهران محلی
2 اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تهران ملی
3 سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ساری ملی
4 سی و چهارمین سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران مشهد ملی
5 هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران شیراز ملی
6 پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تهران ملی
7 همایش ملی انار فردوس ملی
8 اولین همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی یزد ملی
9 نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران گرگان ملی
10 الگوهای پایدار در مدیریت منابع آب مشهد ملی
11 هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران کرج ملی
12 چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تهران ملی
13 اولین هم اندیشی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی کشور کرج ملی
14 سمینار تخصصی بررسی مسائل اقتصادی نیشکر و صنایع وابسته به آن تهران ملی
15 اولین همایش الگوی بهینه کشت   ملی
16 پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‏های کشاورزی و مکانیزاسیون مشهد ملی
17 کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری   ملی
18 همایش توسعه و فرهنگ مشهد ملی
19 سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران   ملی
20 همایش بین اللملی دانش سنتی آب یزد بین المللی
21 6th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications آتن بین المللی
22 International Food and Agribusiness Management Association-IFAMA2011 فرانکفورت بین المللی
23 IFAMA   بین المللی
24 اولین کنفرانس بین الملی مدلسازی گیاه آب و خاک و هوا کرمان بین المللی
25 5th international confrance SOCAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2010   بین المللی
26 111 EAAE-IAAE Seminar ‘Small Farms: decline or persistence’   بین المللی
27 دهمین کنگره بین اللمللی مکانیزاسیون و انرژی در کشاورزی آنتالیا بین المللی
28 10th International Conference of the Society of Global Business and Economic Development with the theme of Creativity & Innovation: Imperatives for Global Business and Development. کی یو تو بین المللی

مطالب مرتبط