هشدار

 امروز سرکار خانم دکتر شایان مهر از پایان نامه دکتری خود که تحت راهنمایی اینجانب بود با عنوان تاثیر تغییر اقلیم بر محصولات زراعی دفاع نمود . بر اساس یکی از نتایج این پایان نامه تا ۱۰ سال آینده صرفا به دلیل تغییر اقلیم ۵۰ میلیارد متر مکعب بر کسری منابع ابهای زیر زمینی اضافه می شود . یعنی کسری مخزن از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب فعلی به ۱۸۰ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت ‌.

با توجه به اینکه به ازا یک درصد افزایش جمعیت ۴ درصد به تقاضای آب اضافه خواهد شد ،اگر نرخ رشد جمعیت در طی ده سال آینده در حد یک‌ درصد باشد که در حال حال حاضر ۱.۳ درصد است و بدون شک طی این مدت از ۱ درصد کمتر نخواهد شد ، میزان کسری مخزن منابع آبی کشور در خوشبینانه ترین فرض ممکن حداقل به ۲۳۰ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت . تصور نمی کنم با این میزان کسری امکان حرکت در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی مقدور باشد . حتی این میزان کسری کیان کشور را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

مطالب مرتبط