درباره کارآمدی بازار آب

بدون شک، آب یکی از شروط و عوامل اصلی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود و با گذشت زمان و افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی، اهمیت آن فزون‌تر می‌شود. ایران نیز در طی سده اخیر در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته و این در حالی است که از یک طرف با محدودیت منابع آبی و ناکارآمدی مدیریت آن و از طرف دیگر با نیاز فزاینده به منابع آبی مواجه است. در دو دهه اخیر، با تشدید محدودیت‌های منابع آبی و مشکلات ناشی از آن، نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، علاوه بر بکارگیری روش‌های سازه‌ای برای افزایش عرضه منابع آبی، تمایل داشته است که از سایر روش‌ها برای مدیریت تقاضای منابع آبی استفاده کند که به دلیل عدم درک درست از کاربرد این شیوه‌ها در عمل، ره‌آورد مثبتی نصیب کشور نشده است.

البته باید گفت که به دلیل گسترش فناوری اطلاعات و سهولت ارتباطات، از جمله ارتباطات مجازی، شیوه‌های متعددی پیش روی نظام تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته که می‌توان از آن به عنوان یک اتفاق مثبت یاد نمود. استفاده کارآمد از هر یک از روش‌های مطرح شده در مدیریت تقاضای آب نیازمند درک و فهم درست از چگونگی کاربرد این روش‌هاست. البته برخی از این روش‌ها نکته و پیام جدیدی در بر ندارند، مانند تجارت آب مجازی که همان استفاده از اصل مزیت نسبی بر پایه وفور منابع است، اما به دلیل جذابیت و تازگی عنوان، مورد اقبال مسئولین اجرایی قرار گرفته است. هرچند در عمل نتوانسته دستاوردی را در حوزه تصمیم‌گیری کشور به همراه داشته باشد یا پیاده‌سازی بازار آب که عملاً زمینه تحقق آن فراهم نبوده است.

مراسمی برای الگو شدن

شنبه 24 اردیبهشت 1401
امروز شنبه ساعت ۸ صبح مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و رئیس جدید دانشگاه فردوسی مشهد با حضور وزیر علوم و استاندار خراسان رضوی در دانشکده علوم برگذار شد. جناب آقای دکتر کافی رئیس سابق دانشگاه در سخنان وزین خود به نیکی از مدیران قبلی دانشگاه و تلاش همکاران در طی دوره مسئولیت یاد نمود. شاکله سخنان ایشان همدلی و همراهی برای ارتقا دانشگاه بود. رئیس فعلی دانشگاه جناب آقای دکتر ضابط در سخنانی بی پیرایه و صادقانه تجارب امروز خود را وامدار اعتماد مدیران قبلی دانشگاه دانست و قدردان زحمات رئیس و با ذکر نام معاونان قبلی دانشگاه بود و آنان را مورد تقدیر قرار داد . فصل مشترک سخنان این دو عزیز همدلی و همراهی برای ارتقا جایگاه دانشگاه بود. در روزگاری که تخریب مدیران قبلی کشور امری عادی و رایج شده و علت ضعف ها بر گردن پیشینیان گذاشته می شود، بدون شک مراسم امروز باید به عنوان الگوی توسعه یافته ای برای مدیران کشور در سطوح مختلف تلقی شود. نکته ای که وزیر محترم هم در سخنان سنجیده خود بر آن تاکید داشت.

ضرورت خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی

پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷، حاکمیت سیاسی کشور، خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی را به عنوان یک سیاست راهبردی مطرح نمود و لایه های مختلف سیاسی کشور در آن زمان از این سیاست حمایت فراگیر داشتند. اگرچه تا حدود زیادی عزم جدی برای تحقق این سیاست وجود داشت، ولی به دلیل فقدان برنامه ریزی مناسب، ضعف مدیریت و نیز مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، عملا دستیابی به خودکفایی محصولات کشاورزی ناکام ماند. به طوری که در برخی از سال های دهه اول انقلاب، واردات محصولات کشاورزی به میزان زیادی افزایش یافت.

آثار و تبعات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان

یکی از دستاوردهای غیر قابل انکار پیشرفت های تکنولوژیک از جمله در حوزه فن آوری اطلاعات در دهه های اخیر، افزایش انعطاف پذیری ساختار اقتصاد کشورهای جهان است. این انعطاف پذیری در طی سه دهه اخیر در مقایسه با سه دهه قبل از آن به طور مشخص دوره رکودهای اقتصادی را کاهش داده و همچنین از وقوع فراگیر رکود اقتصادی تا حدی کاسته است.
بدون شک گسترس ویروس کرونا تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد جهانی وارد کرده است و از هر زاویه ای تحلیل کنیم نمی توان آثار منفی آن را کم اهمیت جلوه داده و ناچیز بپنداریم.